CWD / skrantesyke - prøvetaking felte dyr

Skrantesyke / CWD er er påvist på Hardangervidda. En 8 år gammel villreinbukk felt 03.09.2020 testet positiv for cwd. CWD ble påvist i lymfeknutene og ikke i hjerneprøve.

I alle landets villreinområder er jegerne pålagt å ta CWD-prøve fra alle felte villrein eldre enn kalv. Eget prøveutstyr og frankert returkonvolutt blir delt ut sammen med kontrollkorta. Jegerne skal ta to typer prøver; hjerneprøve og lymfeknuter. For å få nok prøver er det svært viktig at alle jegerne tar begge prøvene fra alle felte dyr eldre enn kalv. LYMFEKNUTER ER SPESIELT VIKTIG da eventuelt smitte lettes påvises her.

Informasjon om sykdommen og instruksjonsvideoer om hvordan prøvene skal tas og registreres, finnes på www.hjortevilt.no    

  Video prøvertaking

Informasjon om felt villrein / CWD-prøve skal jeger registrere på hjorteviltregisteret.no

Bruksanvisning for hvordan registrere cwd-prøve: www.villrein.no

Svar på innsendte CWD-prøver finnes på hjorteviltregisteret.no

Diverse info villreinjakt HV 2021:Info jakt HV 2021

Nyttige nettsider med informasjon om skrantesuke / CWD:
Hjortevilt
Hjorteviltregisteret
Veterinærinstituttet
Miljødirektoratet
Mattilsynet