Kvoter

Her finner du årlige kvotevedtak med begrunnelse.
Villreinutvalet utarbeider kvoteanbefaling og villreinnemnda fatter det formelle kvotevedtaket.

Kvotevedtak Nemnda 2023

Kvoteanbefaling villreinutvalet 2023

Kvotevedtak Nemnda 2022

Kvoteanbefaling villreinutvalet 2022

Kvotevedtak Nemnda 2021

Kvoteanbefaling villreinutvalet 2021

Kvotevedtak Nemnda 2020

Kvoteanbefaling villreinutvalet 2020

Endret jakttid 2019

Endelig kvotevedtak 2019

Nemnda ankebehandling 2019

Kvotevedtak Nemnda 2019

Kvoteanbefaling 2019

Mattilsynet krav prøver 2019

Kvoteanbefaling villreinutvalet 2018

Kvotevedtak villreinnemnda 2018

Klage på kvotevedtaket 2018 - Tinn

Klagebehandling villreinnemnda 2018

Kvotevedtak Miljødirektoratet 2018


Kvoteanbefaling villreinutvalet 2017

Kvotevedtak villreinnemnda 2017


Kvoteanbefaling villreinutvalet 2016
 
Kvotevedtak villreinnemnda 2016


Felling

Her finner du oversikt over årlig felling og rapport fra jakta.

Kortanalyse 2022 
Kortanalyse 2021 
Kortanalyse 2020
Kortanalyse 2019
Kortanalyse 2018 
Kortanalyse 2017 
Kortanalyse 2016 
Kortanalyse 2015 
Kortanalyse 2014 
Kortanalyse 2013 
Kortanalyse 2012 
Kortanalyse 2011 
Kortanalyse 2010 Kvoter og felling vald


Bestandsplan

Siste gjeldende bestandsplan for Hardangervidda villreinområde var for perioden 2017 -2021.

Hovedmålet var en årlig tilvekst på 2.000 - 2500 kalv.
Delmål om maks 11.000 dyr før kalving og 40% simler i bestanden etter jakt.Det pågår en prosess å få på plass felles mål for videre forvaltning av villreinbestanden og håndtering av cwd. Målet er å ha dette klart innen utgangen av 2022.